2020-03-01

Kontrole

SPRAWOZDANIE

 Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH

ZA  2014 ROK

 

1)

Termin kontroli: 20.01.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Edyta Dyrda - asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Główna Spodek, Sala gimnastyczna

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

2)

Termin kontroli: 21.01.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Edyta Dyrda - asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: lodowisko Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

3)

Termin kontroli: 21.02.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Edyta Dyrda - asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: basen Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak           

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

4)

Termin kontroli: 17.04.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Edyta Dyrda - asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala Główna Spodek, sala gimnastyczna, lodowisko Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak           

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

5)

Termin kontroli: 19.05.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Dorota Soternus – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Podlesianka

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

6)

Termin kontroli: 27.05.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Agnieszka Jureczka – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

7)

Termin kontroli: 04.06.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Edyta Dyrda - asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Słowian

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

8)

Termin kontroli: 01.07.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Edyta Dyrda - asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Główna Spodek, Sala gimnastyczna, lodowisko Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

9)

Termin kontroli: 02.07.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Dorota Saternus – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

10)

Termin kontroli: 02.07.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy „Szopienice”

Zalecenia pokontrolne: brak               

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

11)

Termin kontroli: 09.07.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Agnieszka Jureczka – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: O.R.W. Bugla

Zalecenia pokontrolne: brak               

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

12)

Termin kontroli: 18.07.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrolujący : Agnieszka Mizerska – inspektor; Krzysztof Golwiej – gł. specjalista

Przedmiot i zakres kontroli: Obiekt kontrolowany: Camping 215; sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia, oraz zakres świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego rodzaju – camping****

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

13)

Termin kontroli: 07.08.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Edyta Dyrda – asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: basen kąpielowy Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

14)

Termin kontroli: 05.08.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

Kontrolujący : Wiesław Saltarski – inspektor; Tomasz Korpak – inspektor; Marcin Huber – st. informatyk

Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość rozliczania oraz zasadność zwrotu VAT za m-c kwiecień 2014

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

15)

Termin kontroli: 21.07 – 08.09.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

Kontrolujący : zespół kontrolny

Przedmiot i zakres kontroli: ocena prawidłowości stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej na stronach BIP

Zalecenia pokontrolne: uzupełnić dane: adres redakcji BIP,kontakt do redaktora BIP, instrukcję korzystania ze strony BIP, informacje o sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP, tożsamość osób wytwarzających i wprowadzających informacje, czas wytworzenia i udostępnienia informacji

Realizacja zaleceń pokontrolnych: Wszystkie wskazane dane uzupełniono

 

16)

Termin kontroli: 02.10.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Edyta Dyrda - asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Główna Spodek, Sala gimnastyczna, lodowisko Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

17)

Termin kontroli: 10.10.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Joanna Dymek – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy „Kolejarz”

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

18)

Termin kontroli: 20.10.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego

Kontrolujący : Roman Puchalski – gł. Specjalista; Piotr Jaworski - inspektor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola magazynu sprzętu Obrony Cywilnej

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

19)

Termin kontroli: 30.10.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy „Szopienice”

Zalecenia pokontrolne: brak               

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

20)

Termin kontroli: 08.12.2014 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Sportu i Turystyki

Kontrolujący : Małgorzata Piasecka - inspektor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola zarządcza instytucjonalna

Zalecenia pokontrolne: brak               

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

 

 

SPRAWOZDANIE

 Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH

ZA  2015 ROK

 

 

 

Termin kontroli: 09.01.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala Sportowa Józefowska

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

2)

Termin kontroli: 20.01.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Spodek, lodowisko Spodek, sala gimnastyczna i siłownia

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

3)

Termin kontroli: 04.02.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Grażyna Wojciech – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

4)

Termin kontroli: 20.02.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: pływalnia Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

5)

Termin kontroli: 03.03.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Słowian

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

6)

Termin kontroli: 08.04.2015 – 21.04.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontrolujący : Jacek Zagórski

Przedmiot i zakres kontroli: okresowa kontrola problemowa w zakresie przestrzegania w hali lodowiska Spodek warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Zalecenia pokontrolne: zawarte w wystąpieniu z dnia 20.04.2016 r. przekazane nowemu administratorowi kontrolowanego obiektu.

Realizacja zaleceń pokontrolnych: ---

 

7)

Termin kontroli: 05.05.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe Rapid

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

8)

Termin kontroli: 20.05.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Hetman

Zalecenia pokontrolne: odnowić ściany w pomieszczeniu siłowni i szatniach

Realizacja zaleceń pokontrolnych: termin wykonania zaleceń do dnia 31.12.2015 r. - wykonano

 

9)

Termin kontroli: 25-26.05.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontrolujący : Jacek Zagórski

Przedmiot i zakres kontroli: okresowa kontrola problemowa w zakresie przestrzegania w Hali Głównej Spodek warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Zalecenia pokontrolne: modernizacja systemu

Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano

 

10)

Termin kontroli: 28.05.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala Spodek, sala gimnastyczna i siłownia

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

11)

Termin kontroli: 19.06.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: O.R.W. Bugla

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

12)

Termin kontroli: 07.07.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz  – st. instruktor higieny

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

13)

Termin kontroli: 12.07.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala Sportowa  Józefowska

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

14)

Termin kontroli: 14.07.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Zadole

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

15)

Termin kontroli: 15.07.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica  – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

16)

Termin kontroli: 16.07.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz  – st. instruktor higieny

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Słowian

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

17)

Termin kontroli: 29.07.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz  – st. instruktor higieny

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: pływalnia Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

18)

Termin kontroli: 07.08.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

19)

Termin kontroli: 07.08.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Rolna – gabinet odnowy biologicznej

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

20)

Termin kontroli: 25.08.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Kolejarz

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

21)

Termin kontroli: 26.08.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała  – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

22)

Termin kontroli: 28.08.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: ORW Zadole

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

23)

Termin kontroli: 14.10.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz  – st. instruktor higieny

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektów: Hala główna Spodek, sala gimnastyczna Spodek, lodowisko Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

24)

Termin kontroli: 19, 23.10.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: PIP – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Kontrolujący : Zbigniew Latacz – nadinspektor pracy

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola w zakresie wypadków osób skierowanych do prac społecznie użytecznych na podstawie wyroku właściwego Sądu

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

25)

Termin kontroli: 11.12.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Grażyna Wojciech – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: OS Szopienice

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

26)

Termin kontroli: 18.12.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz  – st. instruktor higieny

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Hala główna Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

27)

Termin kontroli: 21.12.2015 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz  – st. instruktor higieny

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola sanitarna obiektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

 

SPRAWOZDANIE

 Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH

ZA  2016 ROK

 

 

1)

Termin kontroli: 05.01.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała – młodszy asystent

Przedmiot i zakres kontroli: Ośrodek Sportowy Hetman - kontrola wykonania zaleceń z dnia 20.05.2015

- zakres zaleceń: odnowić ściany w pomieszczeniu siłowni i szatniach; termin wykonania zaleceń do dnia 31.12.2015 r. - wykonano

Zalecenia rekontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

2)

Termin kontroli: 05.01.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała – młodszy asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Sportowy Hetman

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

3)

Termin kontroli: 14.01.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala – młodszy asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – Hala Józefowska

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

4)

Termin kontroli: 24.02.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – starszy instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – ORW Rolna gabinet odnowy biologicznej

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

5)

Termin kontroli: 09.03.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

6)

Termin kontroli: 16.03.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – st. instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

7)

Termin kontroli: 07.04.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Basen Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

8)

Termin kontroli: 08.04.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Grażyna Wojciech – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Tenisowy

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

9)

Termin kontroli: 20.04.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Słowian

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

10)

Termin kontroli: 21.04.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Hala Spodek

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

11)

Termin kontroli: 23.05.2016 - 13.06.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: ZUS Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie

Kontrolujący : Anna Adamiec - inspektor

Przedmiot i zakres kontroli:

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne;

- ustalanie uprawnień do świadczeń;

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

12)

Termin kontroli: 09.06.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Kontrolujący : Wiesław Bolechowski; Henryk Lechoszest

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola obiektu budowlanego: Hala Lodowiska Jantor

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

13)

Termin kontroli: 15.06.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Kontrolujący : Henryk Lechoszest

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola obiektu budowlanego: Ośrodek Sportowy Kolejarz (Hala)

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

14)

Termin kontroli: 16.06.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – starszy instruktor

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy Rolna

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

15)

Termin kontroli: 20.06.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Kolejarz

Zalecenia pokontrolne:

- usunąć zawilgocenia ścian i stolarki drzwiowej w magazynie na  środki czystości i w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych szatni;

- wyeliminować korozję kaloryferów.

Realizacja zaleceń pokontrolnych: termin wykonania zaleceń do dnia 30.11.2016 r.

Termin kontroli wykonania zaleceń: 18.11.2017 r.

Kontrolujący: Monika Grajdek -  mł. asystent

Wynik rekontroli: prolongata terminu wykonania części zaleceń do 30.06.2017 r.

 

16)

Termin kontroli: 18.07.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica – st. instruktor higieny

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu - Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy Zadole

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

17)

Termin kontroli: 01-03.08.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

Kontrolujący : Monika Szybielok - inspektor

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zalecenia pokontrolne:

- zwiększyć nadzór nad przydziałem środków ochrony indywidualnej

- przestrzeganie zakresu zadań realizowanych przez służbę BHP

Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano w wyznaczonym terminie 30 dni

 

18)

Termin kontroli: 08.08.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Marzena Grabosz – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Sportowy Słowian

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

19)

Termin kontroli: 30.08.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu – Boisko Sportowe RAPID

Zalecenia pokontrolne: brak                            

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

20)

Termin kontroli: 05.09.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Hala Sportowa Józefowska

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

21)

Termin kontroli: 09.09.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Grażyna Wojciech – mł. asystent

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

22)

Termin kontroli: 20.09.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Straż Miejska w Katowicach

Kontrolujący : Marcin Damaschk, Tomasz Kowolik

Przedmiot i zakres kontroli: gospodarowanie odpadami, kontrola paleniska, odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie Kempingu 215

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

23)

Termin kontroli: 21.10.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Agencja Atomistyki

Kontrolujący : Marzena Żyła – inspektor, Stefan Siemiński - inspektor

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące – stosowanie odgromnika izotopowego.

Zalecenia pokontrolne: realizacja obowiązku zawnioskowania o wygaśnięcie zezwolenia

Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano w wyznaczonym terminie do 15.11.2016 r.

 

24)

Termin kontroli: 17,18,21,22.11.2016 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Sportu i Turystyki

Kontrolujący : Małgorzata Piasecka – Główny Specjalista

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola zarządcza

Zalecenia pokontrolne: brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

 

 

WYKAZ

KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH

W 2017 ROKU

1)

Termin kontroli:26.01.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Grażyna Wojciech

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

2)

Termin kontroli:30.01 – 07.02.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

Kontrolujący : Aleksandra Początek, Karol Hadryś, Michał Cieślik

Przedmiot i zakres kontroli:Przestrzeganie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

Zalecenia pokontrolnew zakresie:oceny merytorycznej kandydatów; określania w ogłoszeniach o zatrudnieniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych; precyzyjnego określania rodzaju stanowiska, na które prowadzony jest nabór; określania wymaganego stażu pracy; dokumentowania zmian w ogłoszeniach na stronie BIP.

Realizacja zaleceń pokontrolnych:wykonano

 

3)

Termin kontroli: 10.02.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Hala Józefowska

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

4)

Termin kontroli: 19.04.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Grażyna Wojciech

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Tenisowy

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

5)

Termin kontroli: 17.05.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – OS Słowian

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

6)

Termin kontroli: 22.05 – 09.06.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontrolujący : Jacek Zagórski

Przedmiot i zakres kontroli:przestrzeganie w hali lodowiska Jantor warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Zalecenia pokontrolne:czynności kontrolne w toku

Realizacja zaleceń pokontrolnych:---

 

7)

Termin kontroli: 23.05.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Elżbieta Jasica

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu: ORW Zadole

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

8)

Termin kontroli:29.05.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiekyu: Ośrodek Sportowy Kolejarz

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

9)

Termin kontroli: 30.05.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący: Joanna Dymek

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe przy ul. B. Żeleńskiego

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

10)

Termin kontroli:05.06.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

11)

Termin kontroli:01.08.2017 r. – 22.09.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

Kontrolujący : Aleksandra Początek, Karol Hadryś, Michał Cieślik

Przedmiot i zakres kontroli:Udzielanie informacji publicznej na wniosek w okresie 01.01.2016 – 30.06.2017 r.

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

12)

Termin kontroli: 16.08.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy BUGLA

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

13)

Termin kontroli: 18.08.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Wodny Plac Zabaw

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

14)

Termin kontroli: 05.09.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Anna Mendala

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Sportowy KOLEJARZ

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

15)

Termin kontroli: 06.09.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Marszałkowski Wopjewództwa Śląskiego

Kontrolujący : Agnieszka Mizerska, Krzysztof Golwiej

Przedmiot i zakres kontroli:Camping 215 -spełnianie wymagań, co do wielkości obiektu, wyposażenia, oraz zakres świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego rodzaju camping ****.

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:---

 

16)

Termin kontroli: 14.09.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Grażyna Wojciech

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Boiska Pod Młynem

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

17)

Termin kontroli:14.09.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Grażyna Wojciech

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Boisko MURCKI

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

18)

Termin kontroli: 14.09.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący: Elżbieta Jasica

Przedmiot i zakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ZADOLE

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

19)

Termin kontroli:24.10.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji i Sportu

Kontrolujący : Małgorzata Piasecka

Przedmiot i zakres kontroli:realizacja kotroli zarządczej

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:---

 

20)

Termin kontroli: 16.11.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolujący : Barbara Suwała

Przedmiot izakres kontroli:kontrola sanitarna obiektu – Ośrodek Sportowy HETMAN

Zalecenia pokontrolne:brak

Realizacja zaleceń pokontrolnych:nie dotyczy

 

21)

Termin kontroli:02.10.2017 – 12.12.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

Kontrolujący : Anita Wołczew

Przedmiot i zakres kontroli:Gospodarka taborem samochodowym

Zalecenia pokontrolne:określić w regulaminie okoliczności zastosowania zwiększenia norm zużycia paliwa

Realizacja zaleceń pokontrolnych:wykonano

Kontrole w toku:

Termin kontroli: 22.05.2017 – 09.06.2017 r.

Organ przeprowadzający kontrolę:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontrolujący : Jacek Zagórski

Przedmiot i zakres kontroli:przestrzeganie w hali lodowiska Jantor warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Zalecenia pokontrolne:czynności kontrolne w toku

Realizacja zaleceń pokontrolnych:---

 

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH

W 2018 ROKU


1)
Termin kontroli: 11.01.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: lodowisko sezonowe Rynek
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
2)
Termin kontroli: 26.01.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
3)
Termin kontroli: 20.02.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na Stadionie Miejskim
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono    
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
4)
Termin kontroli: 22.02.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Słowian
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono    
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
5)
Termin kontroli: 23.03.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Kolejarz
Zalecenia pokontrolne: brak
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
6)
Termin kontroli: 27.04.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola realizacji zadań obrony cywilnej
Zalecenia pokontrolne: udzielono; termin wykonania zaleceń do 06.10.2018 r. - opracować część graficzną planu działania zakładowej formacji obrony cywilnej w MOSiR w związku ze zmianą siedziby; doposażać formację w miarę możliwości środków finansowych; nadać karty przydziału zgodne z nowym wzorem; nieaktualne karty przydziału zniszczyć komisyjnie; respektować zasady powoływania i uzupełniania stanu osobowego zakładowej formacji;
Realizacja zaleceń pokontrolnych: powyższe zalecenia wykonano w wyznaczonym terminie; informacja o wykonaniu z dnia 25.09.2018 r.
7)
Termin kontroli: 14.05.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: ORW Bugla
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
8)
Termin kontroli: 16.05.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Tenisowy
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
9)
Termin kontroli: 21.05.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe przy ul. Żeleńskiego
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
10)
Termin kontroli: 04.06.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: baseny w ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
11)
Termin kontroli: 04.06.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: zaplecze ORW Rolna
Zalecenia pokontrolne: udzielono; termin wykonania zaleceń 31.12.2018 r.- przeprowadzić renowację urządzeń siłowych w pomieszczeniu siłowni; wymienić deski sedesowe w toaletach.
Realizacja zaleceń pokontrolnych: powyższe zalecenia wykonano w wyznaczonym terminie
12)
Termin kontroli: 12.06.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Podlesianka
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
13)
Termin kontroli: 05.07.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ROLNA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
14)
Termin kontroli: 18.07.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy HETMAN
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
15)
Termin kontroli: 20.08.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy GLIWICKA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono    
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
16)
Termin kontroli: 27.08.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy BUGLA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
17)
Termin kontroli: 28.08.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ZADOLE
Zalecenia pokontrolne: udzielono, termin wykonania zaleceń: 31.12.2018 r.
Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano w terminie
18)
Termin kontroli: 07.09.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola procedur oceny jakości wody w nieckach basenowych: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy BUGLA
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
19)
Termin kontroli: 20.09.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy Szopienice
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
20)
Termin kontroli: 14, 17-19.12.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji i Sportu
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola zarządcza instytucjonalna
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
21)
Termin kontroli: 20.12.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola (rekontrola wykonania zaleceń) sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ZADOLE
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy
22)
Termin kontroli: 20.12.2018 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko RYNEK
Zalecenia pokontrolne: nie udzielono
Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

Informacja o kontrolach rozpoczętych w poprzednich okresach a zakończonych w 2018 roku:
1)
Termin kontroli: 22.05.2017 r. – 09.06.2017 r.
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przedmiot i zakres kontroli: przestrzeganie w hali lodowiska Jantor warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Zalecenia pokontrolne: udzielono - podjęcie działań mających na celu zapewnienie spełniania przez urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu minimalnych wymogów technicznych zawartych w rozporządzeniu
Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano; informacja o wykonaniu z dnia 26.01.2018 r. zainstalowano dodatkowe kamery, sprawdzono poprawność rejestracji dźwięku, sprawdzono zasięg kamer, przetestowano system zapisu i archiwizacji.

 

SPRAWOZDANIE

 Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH

W 2019 ROKU

 

1)

Termin kontroli: 03.01.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: rekontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ROLNA

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

2)

Termin kontroli: 11.01.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko JANTOR

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

3)

Termin kontroli: 11.01.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy SŁOWIAN

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono    

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

4)

Termin kontroli: 14.01.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy HETMAN

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

5)

Termin kontroli: 16.01.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko sezonowe RYNEK

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

6)

Termin kontroli: 17.01.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy SZOPIENICE

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

7)

Termin kontroli: 24.01.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy KOLEJARZ

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

8)

Termin kontroli: 31.01.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Tenisowy

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

9)

Termin kontroli: 06.02.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Hala JÓZEFOWSKA

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

10)

Termin kontroli: 26.02.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przedmiot i zakres kontroli: okresowa kontrola problemowa w zakresie przestrzegania w hali Lodowiska JANTOR warunków rozporządzenia MSWiA z d. 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

11)

Termin kontroli: 08.03.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe RAPID

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

12)

Termin kontroli: 18.03.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy PODLESIANKA

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

13)

Termin kontroli: 09.04.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

Przedmiot i zakres kontroli: rekontrola w zakresie prowadzenia przez jednostki organizacyjne miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej

Zalecenia pokontrolne: udzielono – udostępnić informację o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego; uaktualnić dane adresowe jednostki; uzupełnić ogłoszenia o dane osoby wytwarzającej informację.

Realizacja zaleceń pokontrolnych: wykonano

14)

Termin kontroli: 15.05.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

15)

Termin kontroli: 06.05.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

Przedmiot i zakres kontroli: czynności kontrolno – rozpozanwcze na STADIONIE MIEJSKIM przy ul. Bukowej obejmujące: kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

16)

Termin kontroli: 21.05.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ROLNA

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

17)

Termin kontroli: 29.05.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ZADOLE

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

18)

Termin kontroli: 05.06.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy BUGLA

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

19)

Termin kontroli: 15.07.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Sportowy GLIWICKA

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

20)

Termin kontroli: 15.07.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Wodny Plac Zabaw ul. Gliwicka

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

21)

Termin kontroli: 06.08.2019; 16.10.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przedmiot i zakres kontroli: okresowa kontrola problemowa w zakresie przestrzegania w hali Ośrodka Sportowego SZOPIENICE warunków rozporządzenia MSWiA z dn. 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

22)

Termin kontroli: 28.08.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ROLNA

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

23)

Termin kontroli: 30.08.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Lodowisko JANTOR

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

24)

Termin kontroli: 09.09.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Wodny Plac Zabaw ul. Biedronek

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

25)

Termin kontroli: 23.09.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Wielofunkcyjne Boisko Sportowe ul. Kijowska

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

26)

Termin kontroli: 02.10.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli: kontrola sanitarna obiektu: Boisko POD MŁYNEM

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

27)

Termin kontroli: 21,22,23,28.10.2019 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji i Sportu

Przedmiot i zakres kontroli: Przestrzeganie obowiązujących procedur kontroli zarządczej oraz realizacja określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki

Zalecenia pokontrolne: nie udzielono

 

Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się